Čestitali smo novemu komisarju za okolje

Janez Potočnik, Foto: Evropska komisijaOb nedavnem imenovanju dr. Janeza Potočnika za evropskega komisarja za okolje smo v društvu Planet Zemlja izrazili zadovoljstvo nad izbiro Barrose. Novemu komisarju smo tudi čestitali in poudarili pomen tega resorja tako za Evropo kot tudi globalno.

Prepričani smo, da bo dr. Potočnik v svojem mandatu zelo uspešen ter da bo izkoristil svoje pretekle izkušnje in tako pomembno pripomogel k izboljšanju stanja na področju okoljske problematike.

Glede na to, da si tudi v našem društvu neprestano prizadevamo za osveščanje in delovanje v dobro okolja, upamo da bo njegov štirileten mandat ploden in poln novih, učinkovitih in inovativnih zelenih rešitev.