Kako Evropejce zavarovati pred odpadki?

Eko otokEvropska komisija je danes objavila študijo, v kateri priporoča ustanovitev posebnega evropskega organa za nadzor izvajanja in uveljavljanja zakonodaje EU na področju odpadkov. Komisija je namreč ugotovila, da se nezakonito odlaganje odpadkov nadaljuje v velikem obsegu, številna odlagališča ne dosegajo standardov, nekatere države članice pa še vedno nimajo ustrezno urejene infrastrukture za odpadke.

Ob tem je komisar za okolje Stavros Dimas dejal, da je izpolnjevanje zakonodaje ključnega pomena, če želimo ustrezno varovati evropske državljane ter okolje. Tako meni, da je potrebno preučiti vse možnosti, med katerimi je predlagana rešitev tudi ustanovitev agencije ali organa EU, ki bi poskrbel za ustrezno uveljavljanje zakonodaje.

Morebitna agencija bi tako opravljala različne naloge kot na primer preglede sistemov za izvajanje zakonodaje v državah članicah ter kontrolne oziroma inšpekcijske dejavnosti. Kot so v študiji še zapisali, bi ustrezno in popolno izvajanje zakonodaje EU na področju odpadkov zmanjšalo emisije toplogrednih plinov, poleg tega pa bi tudi ponudilo enakopravne konkurenčne pogoje za evropska podjetja.