Nastaja nov Nacionalni energetski program

Strateški svet za energetiko, Foto: Daniel Novakovič/STAVčeraj je potekala 2. seja Strateškega sveta za energetiko, kjer so povedali, da bo Nacionalni energetski program pripravljen do konca marca, v prvi polovici tega leta pa naj bi vlada tudi dala v obravnavo mednarodni javnosti okoljsko poročilo.

Člani sveta so se dogovorili, da se bodo zaradi obsežnosti investicij ter njihovega velikega vpliva na okoljsko, gospodarsko, socialno in druga področja, do jeseni še večkrat sestali, predsednik vlade pa je ob tem izrazil željo, da bi vlada lahko že v začetku jeseni začela sprejemati odločitve, povezane z invisticijami na področju energetike.