Kako zelena je lahko tehnika?

Greener gadgetsVčeraj se je v New Yorku pričela vsakoletna okoljska konferenca z naslovom Zelene-varčne elektronske naprave 2010. Na konferenci obravnavajo vsa vprašanja povezana z energetsko učinkovitostjo in trajnostno zasnovo, od inovativnih napredkov pri pakiranju in proizvodnji izdelkov, vse do končnih rešitev – ekoloških embalaž – s poudarkom na  izkoriščanju obnovljivih virov energije v razvijajočih se državah.

Lani je bilo na konferenci predstavljenih nekaj odmevnih predlogov, kot npr. ta, da Coca Cola in Pepsi začneta uporabljati svoje pločevinke kot energetske zbiralce, kot tudi lekcijo o tem, kako je Dell povečal recikliranje uporabljenih proizvodov, in kako super-učinkovite luči BoGo pomagajo v vsakdanjem življenju ljudi v nerazvitih državah.

Konferenca se običajno zaključi s priljubljenim natečajem Greener Gadgets Design Competitions, kjer sodelujejo vsi, ki želijo predstaviti novo vrsto trajnostnih konceptov izdelka – od tistih, ki ustvarjajo svojo lastno energijo kot tudi tistih, ki si prizadevajo zmanjšati potrebo in porabo po električni energiji nasploh.