Ohranjanje mokrišč – odgovor na podnebne spremembe!

Cerkniško jezero, Foto: Andrej Janežič in Leon KebeDanes je svetovni dan mokrišč, katerega geslo je: Ohranjanje mokrišč – odgovor na podnebne spremembe! Slovenija je ena izmed 159 držav pogodbenic Konvencije o varstvu mokrišč, katerih ključna naloga je varovanje mednarodno pomembnih in tudi preostalih mokrišč. V Sloveniji imamo tri mednarodno pomembna mokrišča in sicer Sečoveljske soline, Škocjanske jame, ki so tudi prvo podzemno mokrišče v Evropi ter Cerkniško jezero z okolico.

Mokrišča so izredno pomembna, saj so zibelka biotske raznovrstnosti, poleg tega pa opravljajo tudi druge funkcije, ki so pomembne tako za delovanje ekosistemov kot tudi za dobrobit človeka. Mokriščem danes pa je na žalost skupno to, da je njihov obstoj ogrožen. Človek namreč pogosto ne upošteva njihove pomembne vloge naravnega zadrževalnika voda, sposobnosti čiščenja voda, posebnih življenjskih okolij in drugega, tako pogosto posega vanje in jih tako ali drugače uničuje.