Prihodnost je zelena

V zadnjih časih vse večji pomen pridobiva koncept zelenega javnega naročanja. Z uvedbo tega načina se lahko namreč zmanjša okoljski vpliv javnega sektorja, bolj smotrno ravna s proračunskimi sredstvi ter hkrati pomaga podjetjem pri razvoju okoljsku manj obremenjujočih izdelkov, storitev in proizvodnih procesov.

Pomembno vlogo pri spodbujanju tega načina javnega naročanja imajo tudi lokalne skupnosti, pri čemer lahko izpostavimo primer Dunaja. Po ocenah naj bi na Dunaju zaradi zelenega javnega naročanja v obdobju 2004 – 2007 prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za 103.000 ton, zaradi namestitve naprav za varčevanje z vodo v javnih zgradbah pa naj bi stroške za vodo znižali za 1,5 milijona evrov na leto.

Dober primer je tudi Švedska, katerih izkušnja govori o razvoju novega, prvega okoljsko manj škodljivega reševalnega vozila, ki so ga lani maja izdelali v manjšem podjetju iz avtomobilske branže. Ta primer dobro kaže tudi vlogo podjetij pri tem konceptu.

Mitja Gaspari, Foto: Tamino Petelinšek/STA

Mitja Gaspari, Foto: Tamino Petelinšek/STA

Če se dotaknemo tega področja v Sloveniji, lahko ugotovimo, da je naša država nekatere premike v tej smeri že naredila – na primer, lani so na Ministrstvu za javno upravo na tak način izvedli skupno javno naročilo za nakup vozil in pisarniškega papirja, odprt pa je še razpis za nakup električne energije. Ob tem je minister za razvoj in evropske zadeve mag. Mitja Gaspari, ki je o tej temi spregovoril na konferenci posvečeni zelenim javnim naročilom, poudaril, da si bo Slovenija prizadevala, da do konca leta 2012 za osem skupin izdelkov in storitev 50 % naročil izvedenih v skladu z načeli zelenega javnega naročanja.