Slovenija, vezni člen Mediterana, Karpatov in Balkana

Slovenija bo do 2011 predsedovala Alpski konvenciji. Njen cilj je predvsem izpostaviti Alpe kot prostor, ki predstavlja razvojni potencial za Evropo, cilj našega predsedstva pa je dvigniti ozaveščenost in prepoznavnost Alpske konvencije ter Alpskega prostora, prav tako pa spodbuditi izvajanje Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni.

Alpska konvencija, Foto: MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je v funkciji predsedstva ob obisku generalnega sekretarja Alpske konvencije Marca Onide v Ljubljani organiziralo posvet o Alpski konvenciji in njenih izzivih. Pozornost so posvetili predvsem težavam kot so prešibka politična zaveza za izvajanje Alpske konvencije na nacionalni ravni, upoštevanje Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, prav tako pa so se pogovarjali o potrebi po konkretnih projektih za izvajanje Alpske konvencije.

V pogovoru so izpostavili tudi pomembno vlogo Slovenije, ki je na stičišču Mediterana, Karpatov in Balkana. Tako je bila podana pobuda, da Slovenija v času predsedovanja predvsem pospeši aktivnosti za povezovanje teh treh območij.