Slovenska vojska skrbi za okolje

Slovenska vojska bo v soboto 17. aprila sodelovala v okoljski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Na ta dan bodo večinoma aktivni v domačih krajih, en teden prej, v soboto 10. aprila, pa bodo izvedli akcijo na območjih in v objektih, ki so v lasti Ministrstva za obrambo po vsej Sloveniji. Tako bodo vzorčno sanirali nekaj divjih odlagališč ter na podlagi tega organizatorjem predstavili logistične in organizacijske izzive, s katerimi se bodo soočili med čistilno akcijo.

Slovenska vojska, Foto: Emil Jalovec, GŠSVV Slovenski vojski so še povedali, da se zavedajo pomena dobrega odnosa do okolja, tako da tudi sicer zbirajo in ločujejo odpadke, kar imajo vzpostavljeno v vseh objektih Slovenske vojske. Prav tako pripisujejo pomembno vlogo izobraževanju pripadnic in pripadnikov s področja ekologije.