Slovenski predlogi Podonavske strategije dobro sprejeti

Danes je v Budimpešti potekal vrh Podonavskih držav, ki ga je organizirala Madžarska, bodoča predsedujoča Svetu EU, kot del priprave Strategije EU za Podonavsko regijo. Šlo je za prvo srečanje, povezano s Podonavsko strategijo na tako visoki ravni, namen pa je bil potrditev politične podpore držav Podonavske regije pripravi Podonavske strategije.

Vrha se je udeležila tudi slovenska državna sekretarka v Službi vlade RS za razvoj in evropske zadeve mag. Andreja Jerina, ki je tudi predstavila slovenska stališča in pobude sodelovanja v okviru Podonavske strategije. Ob tem so predvsem države Zahodnega Balkana, vključene v strategijo, izkazale veliko zanimanja za sodelovanje pri konkretnih projektih, predstavljenih s strani Slovenije.