Za Donavo je ključno čezmejno sodelovanje

Srečanje na Dunaju, Foto: MOPVčeraj so ministri, pristojni za upravljanje z vodami iz držav, ki si delijo porečje reke Donave in Evropska komisija, sprejeli t.i. Donavsko deklaracijo. Med ukrepi, ki jih dokument vsebuje in ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2015, da se bi stanje Donave in njenih pritokov izboljšalo, so zmanjšanje onesnaževanja iz naselij in kmetijstva, preprečevanje negativnih učinkov človekovih posegov v reko, uvedba pralnih sredstev, ki ne vsebujejo fosfatov in ponovna renaturacija mokrišč.

Srečanje je potekalo pod organizacijo Mednarodne komisije za varstvo reke Donave, ki ji letos predseduje Slovenija. Naš okoljski minister prof. Roko Žarnić je v uvodnem nagovoru poudaril, da je temelj za večjo učinkovitost pri načrtovanju prilagoditvenih ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov podnebnih sprememb na vodni režim Podonavja ravno v okrepljenem čezmejnem sodelovanju.