Slovenija pospešeno izdaja dovoljenja na področju direktive IPPC

logarska-valley_osnovna1Na 72. seji vlade, ki je potekala 11.3.2010, je vlada med drugim sprejela stališče Republike Slovenije (RS) do tožbenih navedb Evropske komisije proti RS glede direktive IPPC (zmanjševanje emisij v zrak, vodo ter zemljo, racionalna porabo surovin, večja energetska učinkovitost…). Direktiva ureja področje celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja okolja. Stališče je vlada poslala Državnemu pravobranilstvu, ki bo vodilo postopek zastopanja Slovenije pred sodiščem Evropske Unije.

Direktiva IPPC zavezuje podjetja, da začnejo uvajati najboljše razpoložljive oziroma možne tehnike. Zato direktiva od vseh držav članic zahteva, da izdajo operativna dovoljenja za procesne nastavitve v industriji. V dovoljenju so navedeni pogoji mejnih vrednostih emisij ter merila za pravilne procesne namestitve. V dovoljenju je zapisano tudi zagotovilo, da se bo uporabljala najboljša razpoložljiva oprema.

Do konca februarja 2010 je Slovenija izdala 120 dovoljenj, v upravnem postopku pa je trenutno še 36 vlog. Pristojni organi si prizadevajo, da bi bila vsa dovoljenja izdana in podeljena do konca meseca junija 2010. Slovenija je torej vpeljala pospešene postopke za izdajo vseh potrebnih dovoljenj.