Borba proti podnebnim spremembam v prihodnje

Evropska komisija je včeraj objavila strategijo, katere namen je ohranitev globalnega zagona za spopadanje s podnebnimi spremembami. Tako v poročilu pozivajo EU, da takoj začne izvajati koebenhavski dogovor, še posebej na področju finančne pomoči državam za hitro izvajanje. Prav tako so prepričani, da je nujno, da se EU še naprej zavzema za sklenitev trdnega in pravno zavezujočega sporazuma na svetovni ravni.

Evropska komisarka za podnebne spremembe Connie Hedergaard je ob tem dejala, da se podnebne spremembe lahko nadzorujejo le, če ukrepajo vsi največji onesnaževalci. Ob tem pa se poraja dvom, ali je to sploh mogoče, saj ravno te države ne kažejo pravega interesa. Izpostavila je tudi »ponesrečen« poskus dogovorov v Koebenhavnu in dejstvo, da mora konferenca v Cancunu prinesti konkretne rezultate.

Foto: www.freeimages.co.uk

Foto: www.freeimages.co.uk

Rezultat mednarodnih pogajanj v prihodnosti, mora prinesti globalen sporazum, ki bo zagotovil, da bo zvišanje temperatur ostalo pod 2°C. Kjotski protokol tako ostaja ključni del pogajanj, odpraviti pa je treba njegove pomankljivosti in vključi večje število držav kot pa jih v svoji osnovni obliki zajema.

Komisija je tudi prepričana, da mora EU prevzeti vodilno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam, hkrati pa postati regija, ki bo podnebju najbolj prijazna ter tako tudi dajati zgled ostalim regijam sveta. Prav tako si mora EU prizadevati za vzpostavitev in razvoj mednarodnega trga ogljika, ki bo spodbudil nizkoogljične naložbe ter tudi spodbudil pretok finančnih sredstev v države v razvoju.

Vir: Novinarsko središče EU