Danes je svetovni dan voda

voda22. marec 2010 je v svetu proglašen za svetovni dan voda. Le-tega obeležujemo od leta 1992, ko je bil oklican s strani Generalne skupščine Združenih narodov. Glavni namen svetovnega dneva voda je opozoriti javnost na pomen vode za življenje in ter poudariti načine, kako izboljšati naš odnos do le-te.

Tako je v preteklih dneh Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavila poročilo o stanju voda v Sloveniji v letu 2009 v skladu z Vodno direktivo Evropske Unije. Agencija je pripravila dve oceni, in sicer za površinske in podzemne vode. Za površinske vode sta bili oblikovani ocena kemijskega in ekološkega stanja voda. Kemijsko stanje voda predstavlja obremenjenost voda z nevarnimi snovmi. Le- ta je v slovenskih površinskih vodah majhna, saj ima po ocenah ARSO 95% površinskih voda dobro kemijsko stanje. Ekološko stanje voda pa odraža kakovost in sestavo biološke združbe ter se razvršča v pet razredov kakovosti. Od 155 vodnih teles površinskih voda jih 48 ne dosega ciljev, ki so določeni z Vodno direktivo, ostali pa so razvrščeni v razrede ekološkega stanja.

ARSO pa je objavila tudi oceno za stanje podzemnih voda. Glede na kemijsko stanje so podzemne vode najbolj obremenjene na severovzhodu Slovenije ter v okolici Celja. Največjo težavo predstavlja onesnaženje voda z nitrati in s pesticidi. Po ocenah ARSO je slabo stanje z visoko ravnjo zaupanja določeno za Savinjsko, Dravsko in Mursko kotlino. Slabo stanje z nizko ravnjo zaupanja pa je značilno za Vzhodne Slovenske gorice. Na ostalih področjih je moč opaziti dobro kemijsko stanje.

O nujni skrbi za vode in stanju voda v Sloveniji pa so spregovorili tudi na današnji novinarski konferenci, ki se je je udeležil minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić. Govora je bilo tudi o Načrtih upravljanja z vodami, ki bodo v Sloveniji pripravljeni v letošnjem letu.

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, Foto: openphoto.net