Dobili bomo strokovnjake ekotehnologije

Včeraj je mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana podpisala sporazum z Mednarodnim centrom za promocijo podjetij (ICPE) o začetku dela na Green Industry MBA. Gre za magistrski program s področja ekotehnologije, namenjen pa bo predstavnikom vlad, profesionalcem v javnih in zasebnih podjetjih, predstavnikom nevladnim organizacij in drugim iz celega sveta. Tako bodo omogočili tudi oblikovanje mreže kontaktov po celem svetu.

Študenti bodo po zaključku študija dobili naziv magister znanosti s področja znanosti in ekotehnologije ter diplomo iz managementa klimatskih sprememb. Tako bo ta program omogočil izobraževanje kadrov, ki bodo imeli interdisciplinarne sposobnosti, kar jim bo pomembno pomagalo pri reševanju podnebnih problemov.