Dr. Žarnić po mesecu ministrovanja

Po prvem mesecu delovanja kot minister za okolje v Republiki Sloveniji je dr. Roko Žarnić spregovoril nekaj besed o svojih vtisih ter pogledih, povezanih z ministrstvom. Ob začetku je poudaril, da je ministrstvo zelo veliko, ima veliko različnih nalog in področij, kar pomeni, da je tudi časa relativno malo za različne stvari. Tako je izpostavil tista področja, ki so se mu že ob prevzemu ministrstva zdela ključna in za katera je prepričan, da so še vedno aktualna in bodo posledično zahtevala veliko njegovega časa.

Najprej je izpostavil vprašanje učinkovitosti delovanja ministrstva, kot je dejal, se namreč v javnosti pojavljajo razne pripombe in kritike, ki se njemu zdijo dobrodošle in so tudi nekakšno vodilo do tega, da se učinkovitost spremlja in nadzoruje. Tako je povedal, da sicer ne načrtuje velikih sprememb na tem področju, bodo pa prisotne nekatere modifikacije, ki bodo olajšale delo celotnega kolektiva.

Dotaknil se je tudi teme ravnanja s komunalnimi odpadki, za katero meni, da je preveč izpostavljena in posledično zasenči nekatera druga, enako pomembna področja. Prav tako je izpostavil kohezijske projekte, pri čemer je poudaril, da morajo tisti, ki pričakujejo sredstva, izpolniti svoje dolžnosti v nekem času, saj drugače ni mogoče dodeliti denarja.

Na tematiko Nature2000, ki se njemu zdi ravno tako pomembna, je dodal, da zelo ceni napore različnih okoljevarstvenikov, vseeno pa se je potrebno zavedati, da mora na nekaterih področjih sobivati tudi človek, na katerega je treba pomisliti, preden se določa ta območja. Tako je po njegovem mnenju potrebno najti načine za koeksistenco živalskega in rastlinskega ter človeškega sveta, pri čemer je potrebno upoštevati tudi ekonomski vidik.

Za konec pa se je dotaknil še v zadnjih mesecih precej pereče teme – tretje razvojne osi. Ob tem je poudaril, da je le-ta pomembna za razvoj območij, ki so precej odmaknjena. Zato bo potrebno najti načine, da se to izpelje in omogoči povezavo teh območij z ostalimi.

Za čas upravljanja ministrstva za okolje bo minister Žarnić tako čas namenil različnim tematikam, ne le zgoraj omenjenim, temveč širšemu spektru nalog, ki zadevajo okolje in okoljsko problematiko naše države.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor