EU in obnovljivi viri energije

Foto: www.freeimages.co.uk Evropska komisija je danes objavila oceno, v kateri je zapisano, da naj bi EU presegla cilj 20% deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2020. Oceno so pripravili na podlagi nacionalnih napovedi držav članic, pokazala pa je še, da bo 10 držav članic nacionalne cilje preseglo, 12 držav jih bo doseglo s pomočjo nacionalnih virov, 5 državam pa cilja ne bo uspelo doseči.

Ob tem je Günther Oettinger, evropski komisar, odgovoren za energijo povedal, da te napovedi kažejo, kako resno jemljejo države članice tematiko obnovljivih virov energije in kako so pripravljene pospešiti domačo proizvodnjo.

To predstavlja zelo pomemben dejavnik za doseganje zastavljenih ciljev, prav tako pa je pozitiven znak za okoljevarstvene aktivnosti. Po njegovih besedah je zdaj tako ključna naloga EU, da pomaga državam članicam ne le doseči temveč preseči zastavljen cilj 20%.

Vir: Novinarsko središče EU