Evropa 2020

Evropska komisija je včeraj predstavila strategijo Evropa 2020. V središču omenjene strategije sta izhod iz krize ter priprava gospodarstva EU na novo desetletje.

Tako v dokumentu izpostavljajo tri ključne elemente rasti, ki morajo biti udejanjeni s konkretnimi ukrepi tako na ravni EU kot tudi v posameznih članicah. Med te elemente spada premišljena rast ter preko tega spodbujanje znanja, inovacij, izobraževanja in digitalne družbe. Prav tako je pomembna trajnostna rast in s tem večja gospodarnost proizvodnje ob spodbujanju konkurenčnosti ter vključujoča rast, pri čemer je pomembna večja udeležba na trgu dela, pridobivanje znanj in boj proti revščini.

Ob tem so se dotaknili tudi področja podnebja in energetike ter med konkretno opredeljene cilje dodali tudi uresničevanje cilja 20/20/20 z okoljskega področja.