Evropska komisija poskuša znižati ogroženost biotske raznovrstnosti tal

farmingLeto 2010 je leto biotske raznovrstnosti. Zaradi pomembnosti biotske raznovrstnosti tal je Evropska komisija namenila posebno pozornost prav tej temi. Zato je bilo v februarju 2010 dopolnjeno in dokončano poročilo o biotski raznovrstnosti tal, ki nosi sporočilo o pomembnosti celotnega ekosistema za nadaljnji razvoj vseh živih bitij.

Poročilo opisuje funkcije prsti, njen doprinos k ekosistemu ter pomen za dolgoročni razvoj človeške družbe. Prst namreč zagotavlja hrano, vlakna, gradbene material, čisto vodo in zrak. Pomembna je za uravnavanje podnebja, s pomočjo prsti so pridobljeni tudi antibiotiki, kot sta na primer penicilin in streptomicin. Prst zagotavlja tudi bivališče za približno eno četrtino živih bitij na Zemlji, zato lahko ena čajna žlička soli predstavlja na stotine različnih vrst živih bitij, milijon posameznih živih bitij oziroma številne povezave med njimi.

Slabo ravnanje s prstjo lahko še bistveno bolj poslabša podnebne spremembe ter ogrozi kmetijsko proizvodnjo. Neracionalno ravnanje lahko povzroči tudi slabšo kakovost podtalnice, kar dolgoročno vpliva na kakovost življenja vseh živih bitij. Biotsko raznovrstnost tal med drugim ogrožajo neprimerno kmetovanje, prekomerna paša, čiščenje vegetacije ter gozdni požari.

Zaradi velike pomembnosti biotske raznovrstnosti tal si že od leta 2006 prizadeva za zavezujočo zakonodajo na tem področju, vendar zaenkrat še ni bilo večjih uspehov. O naraščajoči pomembnosti področja priča tudi dejstvo, da bo okvirna direktiva o varstvu tal v začetku marca ponovno na dnevnem redu zasedanja okoljskih ministrov držav članic Evropske Unije.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.