Koliko smeti smo pridelali?

Eurostat je objavil podatke o količini komunalnih odpadkov EU27 v letu 2008. Sporočili so, da naj bi tako vsak prebivalec sedemdvajseterice v letu 2008 pridelal 524 kg komunalnih odpadkov v povprečju. Pri tem povprečna količina sicer kar precej variira, saj je denimo na prebivalca Češke količina odpadkov nekoliko manjša – 306 kg – medtem ko je pri prebivalcu Danske precej višja – 802 kg v povprečju.

Prebivalec oz. prebivalka Slovenije pa pri tem spada v območje med 400 in 500 kg, pridelati smo namreč uspeli 459 kg na osebo v povprečju, pri čemer torej spadamo pod siceršnje povprečje EU27.

Ob tem so objavili tudi podatke o načinu obdelave komunalnih odpadkov, tako so sporočili, da naj bi bilo 40 % vseh odpadkov odloženih na odlagališčih, pri čemer je Slovenija s 66 % nad povprečjem, 20 % sežganih (Slovenija 1 %), 23 % recikliranih (Slovenija 31 %) in 17 % kompostiranih (v Sloveniji 2 %).

Vir: Eurostat