Nov evropski rdeči seznam ogroženih vrst

Evropska komisija je naročila nov evropski rdeči seznam ogroženih vrst, ki kaže, da v Evropi je v nevarnosti za izumrtje 9 % metuljev, 11 % hroščev in 14 % kačjih pastirjev. Nekaterim izmed vrst pa grozi globalno izumrtje, zaradi česar so bile dane na novi svetovni seznam ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov.

Evropski rdeči seznam ogroženih vrst opredeljuje vrste, katerih obstoj je ogrožen na regionalnem nivoju in s tem daje možnost za pravočasne ukrepe. Vrstam je na seznamu dodeljena ena izmed stopenj ogroženosti, nato pa se določi tudi kje te vrste živijo, kakšne so grožnje, ekološke zahteve njihove vrste in kakšni ukrepi morajo biti sprejeti za njihovo ohranitev.

Vir: Evropska komisija