Okolju prijazne institucije EU

Recikliran papir v EPNa plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki je v marcu potekal v Strasbourgu, smo lahko opazili, da EP za svoje delo uporablja recikliran papir. Ob tem smo na Informacijsko pisarno EP v Sloveniji naslovili nekaj vprašanj in tako izvedeli, da recikliran papir v EP uporabljajo že od leta 2000-2001.

Prav tako pa takšen papir uporabljajo tudi v slovenskem predstavništvu. Izvedeli smo tudi, da so stroški zaradi uporabe recikliranega papirja malenkost višji, saj je le-ta nekaj dražji od navadnega papirja.

Poleg uporabe recikliranega papirja pa v EP tudi na druge načine skrbijo za čim bolj okolju prijazno delovanje. Pri čemer se za doseganje svojega cilja, zmanjšanje ogljikovih emisij za 30 % do leta 2020, poslužujejo kopice drugih ukrepov, ki jih zajemajo v shemi EMAS (sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij).

Tako v EP na primer uporabljajo le energijo, ki izhaja iz obnovljivih virov, za potovanja uporabljajo železniški promet, njihove nove stavbe v Bruslju pa so zgradili ekološko učinkovito. S to shemo pa poskušajo vplivati tudi na navade zaposlenih. Ti morajo sedaj tiskati dokumente obojestransko, prav tako morajo čez noč izklopljene računalnike, kar še dodatno zmanjša porabo energije, spodbujajo pa tudi manj potovanj in več video konferenc.

Kljub vsemu, kar so že naredili na področju okolju bolj prijaznega delovanja institucij EU, se zavedajo, da to še zdaleč ni dovolj. Tako bodo v prihodnosti dodajali še druge načine, s katerimi bodo zmanjševali svoje emisije in ravnali bolj ekološko.

Vir: www.razglej.se