Potrebno bo zmanjšati količino tovornega prometa

Foto: openphoto.netDanes je Evropska komisija na sodišču Evropske Unije vložila tožbo oziroma začela s postopkom proti Republiki Sloveniji. Razlog je neupoštevanje evropske zakonodaje na področju okolja. Tokrat gre za preveliko koncentracijo nevarnih delcev PM10 v zraku. To je že tretja tožba Evropske komisije proti Sloveniji na področju okolja. Zadnja je bila vložena 4. februarja, torej nekaj več kot mesec dni nazaj.

Delci PM10 so namreč zelo škodljivi za ljudi in okolje, v atmosferi se pojavljajo v tekočem ali trdnem stanju. Sestavljeni so iz organskih in anorganskih snovi. Glavni povzročitelji njihovega nastanka so cestni promet, industrijski procesi, gradbene dejavnosti in ogrevanje. Vlada je že pred časom sprejela operativni program za boj proti omenjenim delcem, vendar se ukrepi še vedno ne izvajajo v celoti.

V društvu Planet Zemlja menimo, da bi morala Slovenija zmanjšati količino cestnega tovornega prometa oziroma ga preusmeriti na druge alternative, na primer na železniški promet. Tako bi se močno znižale emisije v okolje, ki so posledica izpušnih plinov.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.