Prihodnost ravnanja z odpadki

V hotelu Lev v Ljubljani je danes potekal posvet Ravnanje z odpadki v zakonodajni praksi in v praksi lokalnih skupnosti. Posveta se je udeležil tudi okoljski minister dr. Roko Žarnič. Predstavil je načrte ministrstva za dopolnitev zakonodaje in prihodnje urejanje področja ravnanja z odpadki, kjer je poudaril izgradnjo regijskih centrov.

Na posvetu je prisostvoval tudi predsednik Računskega sodišča dr. Igor Šoltes, ki je poudaril, da bo zahteva po razrešitvi doletela tudi sedanjega okoljskega ministra, če ne bo pripravljen na reševanje problematike odpadkov.

V Sloveniji je namreč količina mešanih komunalnih odpakov prevelika v primerjavi z drugimi ločeno zbranimi frakcijami odpadkov. Zaradi tega bo morala Slovenija v prihodnjih letih bistveno več narediti na področju preprečevanja nastajanja mešanih komunalnih odpadkov ter oblikovati boljši oziroma drugačen sistem sortiranja omenjenih odpadkov. Potrebno pa bo določiti tudi kazni, ki bodo sledile neizpolnjevanju zahtev. Osnova za čim boljšo dosego ločevanja odpadkov bo izobraževanje vseh prebivalcev Slovenije.

Eden izmed ciljev, ki jih narekuje Evropska direktiva o ravnanju z odpadki, je povečati količino po teži gospodinjskih in drugih podobnih odpadkov (papir, kovine, steklo) za ponovno uporabo ter recikliranje za najmanj 50%. To naj bo doseženo do leta 2020.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor