Ustrezno izobraževanje za večjo okoljsko odgovornost

Na Eko konferenci, ki jo pripravljamo v sodelovanju z ARSO-m, v Monsu 22. in 23. aprila, bo zbrane nagovorila tudi prof. Nada Pavšer. Z udeleženci bo delila svoje izkušnje s projektom eko šol v Sloveniji. Prof. Pavšer je namreč ustanoviteljica eko šol in kot takšna več kot primerna za predavanje na temo Eko šola kot način življenja – šola za trajnostni razvoj. Ob srečanju smo ji postavili eno kratko vprašanje, s katerim smo želeli izvedeti, kako sta izobraževanje in skrb za okolje povezana.

“Če delamo z mladimi na dolgi rok pomeni ozaveščanje celotne populacije. Zavedam se, da ne le okoljska vzgoja ampak širše, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj lahko otroku oblikujeta sposobnost kritičnega razmišljanja, večjo ozaveščenost, mu data več moči, s tem pa omogočita raziskovanje vizije za prihodnost. Taka vzgoja in izobraževanje, ki deluje celostno, je vseživljenjski proces, ki poteka od zgodnjega otroštva do odrasle dobe, ter sega prek okvirov formalnega izobraževanja, mora postati del našega vsakdana … Učenje poteka ob prevzemanju različnih vlog v življenju, zato je treba gledati na vzojo za trajnostni razvoj  kot na proces, ki se odvija vse življenje. Postati bi moral sestavni del učnih programov na vseh ravneh, vključno s poklicnim izobraževanjem, usposabljanjem izobraževalcev, ter s stalnim izpopolnjevanjem strokovnjakov in tistih, ki odločajo.

Le s pomočjo take vzgoje in izobraževanja za trajnost bodo razvijali okoljsko odgovornost in več znanja, tudi za aktivno ravnanje na vseh področjih, še posebej pa tudi tam, kjer država terja, da smo bolj informirani kot npr: izvajanje Zakona o varstvu okolja in Nacionalnega programa, s poudarkom na nekaterih ključnih priložnostih ter ovirah pri uresničevanju trajnostnega razvoja v Sloveniji.”

Celoten program Eko konference si lahko ogledate na http://eko-konferenca.org/1/program-konference.aspx, prijave pa sprejemamo na http://www.eko-konferenca.org/1/Prijava-na-konferenco.aspx.