Svet EU za okolje tudi o določitvi standardov emisijskih vrednosti

ministerDanes v Bruslju zaseda Svet Evropske Unije za okolje, kjer sodeluje tudi slovenski minister za okolje in prostor, dr. Roko Zarnić. Udeleženci se bodo na zasedanju dotaknili predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Skupnosti k zmanjševanju emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil. Beseda bo tekla tudi o predlogu Evropskega parlamenta in Komisije o začetku priprave okvirne direktive o zaščiti prsti.

Prisotni na konferenci bodo tudi ocenili rezultate in delo po K?benhavnski konferenci, ki je potekala od 7. do 19. decembra 2009. Postavili bodo cilje na področju mednarodne biotske raznovrstnosti po letu 2010 ter obravnavali Evropsko strategijo za rast in zaposlovanje (v okviru priprave na Evropski svet, ki bo potekal 25. in 26. marca 2010).

Foto: Ministrstvo za okolje in prostor.