Začel se je javni posvet o varstvu evropskih gozdov

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o varstvu evropskih gozdov pred škodljivimi vplivi podnebnih sprememb, ki bo potekalo od 1. marca do 31. julija 2010 na spletni strani http://ec.europa.eu/yourvoice. Gre za posvetovanje o zeleni knjigi, ki opredeljuje glavne izzive, s katerimi se soočajo evropski gozdovi.

Gozdovi so za EU izjemnega pomena, saj skupaj z drugimi gozdnimi površinami pokrivajo več kot kot 42 % kopenskega ozemlja EU. Zelena knjiga predstavlja obstoječe informacijske sisteme o gozdovih ter orodja, ki so na voljo za varovanje gozdov. Hkrati pa postavlja vrsto vprašanj, ki se nanašajo na razvoj politike tega področja.

Komisija se bo tako pri odločanju, ali je potrebno dodatno ukrepanje na ravni EU, uprla na odziv javnosti, držav članic, institucij EU ter drugih zainteresiranih strani.