4. ministrska konferenca o vodah

morje V Barceloni se je danes začela 4. ministrska konferenca Evro-mediteranskega partnerstva o vodah. Prisotna je tudi slovenska delegacija, in sicer pod vodstvom ministra za okolje in prostor dr. Roka Žarnića. Pomembnost udeležbe slovenske delegacije na konferenci je velika zaradi tega, ker Slovenija predstavlja zanesljivega in strokovnega sogovornika pri reševanju izzivov upravljanja voda na različnih ravneh.

Sodelujoči na konferenci bodo govorili o štirih glavnih temah, pri čemer bodo vse povezane s Strategijo za vode v Sredozemlju. Le-to bodo podprli tudi slovenski predstavniki, saj predstavlja dolgoletna slovenska prizadevanja in cilje v Sredozemlju, skupaj z Jadranom. V Strategiji za vode v Sredozemlju je zajet tudi pomen prihodnjih projektov, še posebej prilagajanje na podnebne spremembe, uravnoteženost med oskrbo in povpraševanjem ter zmanjševanje onesnaževanja v Sredozemlju. Slovenska delegacija bo na konferenci izpostavila potrebo po okrepitvi regionalnega sodelovanja skupaj z doslednim izvajanjem subregionalnega, integralnega in ekosistemskega pristopa.

Vir: openphoto.net, Ministrstvo za okolje in prostor