Evropejci o biotski raznovrstnosti

Evropska komisija je danes objavila ugotovitve o odnosu Evropejcev do biotske raznovrstnosti, do katerih so prišli z javnomnenjsko raziskavo Evrobarometer. V raziskavi so ugotovili, da veliko Evropejcev sploh ne razume izraza biotska raznovrstnost, prav tako pa so premalo obveščeni o njeni izgubi.

Večina vprašanih sicer v izgubi biotske raznovrstnosti vidi resen problem, a so mnenja, da njih osebno ne bo prizadel. V raziskavi so jih prav tako povprašali, zakaj, menijo, je trud na tem področju tako nizek. Ob tem so vprašani po večini dejali, da je težava v slabi obveščenosti o možnih ukrepih.

Raziskava je tudi pokazala, da si za ohranitev biotske raznovrstnosti najbolj prizadevajo na Portuglaskem in v Sloveniji.

Komisija je tako sprožila vseevropsko kampanjo, s katero želijko evropsko javnost obvestiti o izgubi biotske raznovrstnosti ter posledicah tega. Glavni cilj je tako približati problematiko širši javnosti in posledično preprečiti upad biotske raznovrstnosti v EU.

Vir: Evropska komisija