Konvencija CITES

flora23. aprila 2000 je Slovenija sprejela Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (konvencija CITES). Letos torej mineva deset let od uveljavitve le-te. Zato bo Agencija Republike Slovenije za okolje skupaj s Carinsko upravo Republike Slovenije ob tej priložnosti predstavila dosedanje izvajanje in upoštevanje konvencije v Sloveniji ter uspešnost sodelovanja pristojnih organov in služb. Predstavitev bo potekala 20. aprila 2010 ob 11. uri na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je v svetu začela veljati leta 1975. Njen cilj je doseči, da trgovina z živalskimi in rastlinskimi vrstami ne ogroža njihovega preživetja. Dovoljeno je trgovanje z vrstami, navedenimi v koncenciji, v primeru, da le-to ne ogroža preživetja vrste. Konvencija varuje več kot 30.000 vrst živali in rastlin, do konca leta 2008 pa se ji je pridružilo že več kot 174 držav.

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, openphoto.net