Povečanje emisij od prometa za 202%

trafficSlovenija je v preteklosti podpisala Okvirno konvencijo Združenih narodov o sprememnbi podnebja (UNFCCC), s čimer se je med drugim zavezala, da bo redno spremljala in poročala o emisijah toplogrednih plinov. S podpisom Kjotskega protokola pa se je Slovenija še zavezala, da bo zmanjšala svoje emisije glede na izhodiščno leto (to je leto 2007) za 8%.

V letu 2008 so bile emisije toplogrednih plinov 4,6% višje kot v izhodiščnem letu. Velik delež emisij toplogrednih plinov pade na CO2, ki je v letu 2008 sodegel kar 84,1% delež v celotni vrednosti emisij. Sledil je metan, ki je dosegel delež 9,7% in je posledica odpadkov ter kmetijstva. V primerjavi z izhodiščnim letom se je močno spremenila razdelitev emisij glede na različne sektorje. Močno so se povečale emisije, ki so posledica prometa. Le-te so se namreč večje za 202%, kar je posledica gospodarske rasti Slovenije ter tudi drugih držav (domači in tranzitni promet). Za 9% so se glede na izhodiščno leto povečale še emisije iz odpadkov, vse ostale emisije pa so dosegle nižjo vrednost.

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, openphoto.net