Rezultati raziskave »Evropejci in jedrska varnost«

nuklearnaPred kratkim je bila izvedena javnomnenjska raziskava Eurobarometer z naslovom »Evropejci in jedrska varnost«. Včeraj je Evropska komisija predstavila njene rezultate, ki pravijo, da velika večina evropskih državljanov meni, da bi moralo biti področje ravnanja z jedrskimi odpadki urejeno na ravni Evropske Unije. Največja stopnja soglasja med prebivalci posamezne države je bila dosežena na Cipru (93%), na Madžarskem (90%), Nizozemskem (90%) ter v Sloveniji (90%). Države, kjer je bilo strinjanja med prebivalci najmanj, pa so Avstrija (59%), Velika Britanija (60%) ter Malta (62%).

Raziskava je še pokazala, da so glede radioaktivnih odpadkov zaskrbljeni v vsej EU, tudi tam, kjer jedrskih elektrarn ni. Na podlagi rezultatov raziskave in javnega posvetovanja, ki bo potekalo do 31. maja, bo Evropska komisija predlagala novo zakonodajo o ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Le-ta bo predlagana v drugi polovici letošnjega leta.

Od tem je Günther Oettinger, evropski komisar za energijo, povedal, da si ljudje po celotni Evropi delijo iste skrbi ne glede na to, ali v njihovi državi je jedrska elektrarna oziroma je ni. Zato moramo te skrbi vzeti resno in poskrbeti, da bodo jedrski odpadki varno odloženi, brez večjega vpliva na ljudi in okolje.

Vir: Evropska komisija; openphoto.net