Skrčeno Aralsko jezero krepko opozorilo narodom

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon se je mudil na obisku v Uzbekistanu, kjer je govoril o človekovih pravicah in hkrati pozval uzbekistansko vlado, da začne izvrševati globalne dogovore, h katerim se je zavezala. V svojem nagovoru se je dotaknil tudi podnebne in okoljske problematike.

Primerjava Aralskega jezera - 1989 (levo) in 2008 (desno)

Primerjava Aralskega jezera - 1989 (levo) in 2008 (desno)

Ob tem je povedal, da je bil v dneh obiska priča eni največjih okoljskih grozot – krčenju Aralskega jezera. Ob poletu čezenj se je namreč na lastne oči prepričal, da je zdaj to jezero, ki je nekdaj bilo eno izmed največjih jezer, že zelo skrčeno. Ob tem je dejal, da je bil pogled na tako zmanjšano jezero močno opozorilo, kakšnega pomena je ustrezno upravljanje zemljinih naravnih virov.

Tako je poudaril, da je izrednega pomena reševati dileme, s področja sodelovanja in tekmovanja za naravne vire, na način, ki koristi celotni regiji in hkrati spoštuje interese vseh narodov.

Vir: Združeni narodi