Skupina Pivovarna Laško za ureditev področja odpadne embalaže

pivovarna-lasko_1Družbe Skupine si od nekdaj prizadevajo za okolju prijazno delovanje, v zadnjem času pa so strokovnjaki Skupine Pivovarna Laško storili še korak dlje, saj aktivno sodelujejo pri pripravi predlogov za spremembe okoljske zakonodaje na področju odpadne embalaže. V tem okviru so družbe podprle tudi akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu! in bodo tako 17. aprila s svojimi brezalkoholnimi pijačami oskrbele sodelujoče prostovoljce.

Na slovenski trg letno pride približno 215.000 ton embalaže, pri čemer velik delež predstavlja nepovratna embalaža v prehrambni industriji in industriji pijač. Zato se je strokovna skupina že pred meseci lotila priprave analize različnih sistemov stimuliranja povratne embalaže kot jih poznajo okoljsko najbolj ozaveščene države ter priprave predlogov sprememb zakonodaje na tem področju v Sloveniji. Strokovna skupina bo predvidoma delo zaključila spomladi, tako da bi spremembe zakonodaje ob pripravljenosti politike lahko zaživele še letos.

Kot je ob svojem nastopu mandata ugotovil tudi minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, je potrebno v Sloveniji vzpostaviti sistem, ki bo bistveno bolj stimuliral uporabo povratne embalaže, hkrati pa poiskati model, ki bo ekonomsko vzdržen in okoljsko bistveno bolj učinkovit od sicer na prvi pogled všečnega, vendar po mnenju strokovnjakov tudi izjemno dragega in ne dovolj učinkovitega sistema, ki ga imajo na Hrvaškem.

Akcije, kakršna je akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, so po mnenju vodstva Pivovarne Laško nujno potrebne tako z okoljskega kot z vidika ozaveščanja ljudi. Dejstvo pa je, da je potrebno poiskati tudi načine, da bo Slovenija manj obremenjena z odpadki v prihodnje.