Srečanje slovensko – italijanske komisije za vodno gospodarstvo

vodaVčeraj je v Šempetru pri Gorici zasedala Stalna slovensko – italijanska komisija za vodno gospodarstvo. Udeležili so se je slovenski predstavniki iz ministrstva za okolje in prostor, delegacijo pa je vodil dr. Mitja Bricelj. Srečanju je prisostvovala tudi dr. Darja Stanič Racman, vodna direktorica Republike Slovenije.

Glavni namen srečanja je reševanje problematike, ki se dotika rabe vodnih virov Soče na slovenski in italijanski  strani ter zmanjševanje čezmejnih vplivov, ki jih omenjena raba povzroča. Poudarek je bil na treh ključnih temah, in sicer so to ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti, načrti za ravnanje z odpadno komunalno vodo ter izvajanje Vodne direktive glede čezmejnega usklajevanja načrtov upravljanja z vodami.

Velik poudarek je slovenska delegacija dala tudi na večjo popravno varnost, ravnanje z odpadno vodo ter zmanjševanje škod ob sušah.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor