»Okolje se spreminja«

Okolje se spreminjaAgencija Republike Slovenije za okolje je včeraj objavila podatek o izdaji publikacije z naslovom »Okolje se spreminja«. Publikacija je digitalne narave, njena glavna tema pa so podnebne spremembe ter njihovi vplivi na vodno okolje. Kasneje Agencija predvideva tudi objavo publikacije v tiskani obliki, saj je njen glavni namen približati spoznanja ter dejstva o spremembanh okolja najširšemu krogu deležnikov.

V publikaciji »Okolje se spreminja« so objavljena dejstva o opaženih spremembah ter trendih na področju spreminjanja okolja. Zbrana so razmišljanja o potrebi po prilagajanju ter motivi za ukrepanje. Sprememb v okolju tako rekoč ni mogoče preprečiti ali zaustaviti, lahko pa jih upočasnimo. Zaradi tega je nujno potrebno prilagajanje na spremembe. Da pa je lahko to čimbolj učinkovito, je potrebno poznati današnje razmere ter naravno spremenljivost okolja. Pri tem pa je potrebno biti pozoren tudi na projekcije podnebja v prihodnosti. Vse to je zajeto v najnovejši publikaciji Agencije RS za okolje.

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje