»Sposojanja vode od prihodnosti si ne moremo privoščiti«

VodaEvropska komisija je pred kratkim objavila poročilo o napredku držav članic glede reševanja problemov v zvezi s pomanjkanjem vode ter problemov s sušo. V poročilu je zapisano, da nekatere države članice že imajo probleme z nenehnim pomanjkanjem vode po celotni državi. Zaradi tega je Komisija izrazila skrb nad zamudo v izvajanju Okvirne direktive o vodah znotraj Evropske Unije.

Komisija je v poročilu zapisala, da bi bilo mogoče z različnimi prijemi zagotoviti prihranke vode, in sicer je eden izmed načinov uvedba obveznih zahtev za naprave, ki porabljajo vodo. Ocenila je, da so nujno potrebni politika določanja cen vode, učinkovita raba vode ter ukrepi varčevanja z vodo, če želimo, da bo v Evropi dovolj kakovostne vode za potrebe porabnikov ter učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami. Razmerje med potrebo po vodi ter razpoložljivostjo vode je na številnih področjih v Evropi že doseglo kritično točko. Veliko držav namreč poroča o območjih s pogostim pomanjkanjem vode (Češka) oziroma prekomerno izkoriščanih vodonosnikih.

Ob tem je evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik povedal, da je voda življenje, kar pomeni, da je vodna politika naše življenjsko zavarovanje. Dodal je, da je potrebno zagotoviti trajnostne vodne politike, saj si ne moremo privoščiti sposojanja vode od prihodnosti.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji