24. maj – Evropski dan parkov

Park24. maj 2010 je v Evropi proglašen za Evropski dan parkov. Dan je razglasila Evropska zveza naravnih in narodnih parkov EUROPARC v spomin na ustanovitev prvih devetih narodnih parkov na Švedskem v letu 1909. Evropski dan parkov je namenjen širjenju znanja in zavesti o pomeni varovanja narave, biotske raznovrstnosti ter trajnostnega razvoja v širših zavarovanih območjih narave.

Glavna tema letošnjega evropskega dneva parkov je problem zagotavljanja biotske raznovrstnosti znotraj parkov, kar je povezano z dejstvom, da je leto 2010 leto biotske raznovrstnosti. Številni parki po Evropi ter njihova flora in favna so namreč vedno bolj ogroženi. Opaziti je mogoče tudi številne težnje, da bi upravljanje parkov potekalo s pomočjo zasebnega kapitala. To pa lahko predstavlja težavo v primeru, da želja lastnikov po čim višji dobičkonosnosti prevlada nad željo po zaščiti parkov.

Foto: openphoto.net