Dobili smo spletno stran, namenjeno vodam

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek nacionalnega dokumenta – Načrt upravljanja voda za obdobje 2009-2015, za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Ta načrt predstavlja sestavni del izvajanja Vodne direktive v Sloveniji in sicer s ciljem dobrega stanja voda do leta 2015. V prihajajočih letih bo tako potrebno zagotoviti ohranjanje vodnih ekosistemov, varstvo vodnih virov za pitje in preprečevanje onesnaževanja z nevarnimi snovmi.

Med drugim je pri tem načrtu pomembno tudi sodelovanje z javnostmi. Ker želijo načrt karseda približati slovenski širši javnosti so pri ministrstvu pripravili tudi spletno stran, ki jo lahko najdete na naslovu www.skrbimozavode.si. Na njej bo moč najti informacije o določbah Vodne direktive, o tem kaj ta načrt sploh prinaša, kakšna je praksa v drugih državah … Poleg vsega naštetega pa bodo na spletni strani tudi vodne novice.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor