Dr. Gantar o gozdu kot o »naravni katedrali«

GozdPredsednik državnega zbora dr. Pavel Gantar se je danes kot slavnostni govornik udeležil znanstvenega srečanja Gozd in les, dinamika ogljika: od ekosistema do izdelka. Dogodek v okviru tedna gozdov organizirata Oddelek za lesarstvo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in Gozdarski inštitut Slovenije.

Dr. Gantar je povedal, da gozd občuti kot naravni in najbolj izvirni »center dobrega počutja«, kot nekakšno naravno katedralo, kamor se Slovenke in Slovenci radi zatekamo po spokoj. Dodal je, da lahko v gozdu v vsej slikovitosti, barvitosti ter harmoničnosti občudujemo čudež, ki se mu reče narava. Po besedah dr. Gantarja smo lahko kot narod ponosni, da imamo takšno tradicijo v gozdarstvu in obdelavi lesa. Le-ta lahko nudi trdno oporo na primer pri uresničevanju smernic Lizbonske pogodbe. Ena od njih je tudi trajnostno upravljanje naravnih virov ter preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti.

Srečanje je pomembno predvsem zaradi povečanega pomena gozda in lesa v zadnjem času, saj je obdelava lesa energetsko nepotratna ter okolju prijazna. Vedno pomembnejši pa je les tudi z vidika skladiščenja vodika. Les namreč skozi celotno življenjsko dobo skladišči ogljikov dioksid. Zaradi tega je poznavanje dimanike ogljika pomembno tako z znanstvenega kot tudi strokovnega vidika. Ta je namreč direktno povezan z vprašanjem prilagajanja in zmanjševanja vplivov klimatskih sprememb.

Vir: Državni zbor Republike Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije; Foto: openphoto.net