Dr. Žarnić na konferenci »Trajnostna graditev in zeleno javno naročanje«

Dr. ŽarnićVčeraj je na Brdu pri Kranju poteka konferenca z naslovom »Trajnostna graditev in zeleno javno naročanje«. Konferenco je organizirala Inženirska zbornica Slovenije, njen glavni namen pa je bil določitev kriterijev za definicijo trajnostne gradnje in njenega pomena za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev 20-20-20. Omenjeni cilj pomeni zmanjšanje količine emisij toplogrednih plinov za vsaj 20% ter povečanje deleža obnovljivih virov za 20% do leta 2020. Z vidika gradnje je cilj pomemben zato, ker je 40% zelenih javnih naročil vezanih na omenjeno področje. V okviru konference je potekala tudi diskusija, katere glavni namen je bil oblikovanje izhodišč za pripravo priročnika za trajnostno gradnjo, vključno s primeri dobrih praks.

Na konferenci je sodeloval tudi minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, ki je povedal, da zeleno javno naročanje, ki ga uvajamo danes, predstavlja velik premik v razmišljanju javnega sektorja, ki mora na tem mestu prevzeti vodilno vlogo. Dodal je, da je zeleno javno naročanje šele prvi korak na poti k trajnostnemu javnemu naročanju, kjer bodo odločitve temeljile na usklajenem okoljskem in ekonomskem vidiku ter širši družbeni sprejemljivosti. Minister je tudi izrazil iskreno upanje, da bodo naročniki, načrtovalci in izvajalci v drugačnem, sodobnejšem načinu javnega naročanja opazili priložnosti za hitrejši razvoj ter dvig tehnološkega znanja in konkurenčnosti gradbene panoge.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor