Nov atlas severnih tal

Danes bodo v Evropskem parlamentu predstavili nov Atlas tal, v katerem bodo orisane najsevernejše regije, kjer je shranjenega več kot polovica vsega ogljika, ki ga najdemo v zemljinih tleh. Atlas pokriva regije nad širino 50°N, ki predstavljajo 16 % globalne celinske površine.

V trajno zamrzjenih tleh severne regije se nahaja kar 1700 milijard ton organskega ogljika, kar pomeni, da v kolikor bi prišlo do tajanja, bi to vodilo do pomembnega izpusta toplogrednih plinov v atmosfero, kar pa bi še dodatno povečalo globalno segrevanje.

Omenjeni atlas bo prva zbirka, ki bo omogočala dostop do vseh znanih informacij o tem ogljikovem bazenu in tudi drugih podatkov o severnih tleh. Tako bo atlas predstavljal zelo pomemben znanstveni vložek k modelom klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja.

Vir: Evropski parlament