Otroci z natečajem spoznavajo naravne nesreče

V preteklem tednu se je odvil zaključek vseslovenskega natečaja »Naravne in druge nesreče – Živali in nesreče«, tokrat že štirinajstega zapored. Organizator, Uprava RS za zašito in reševanje, je z natečajem želeli mlade in njihove starše ter učitelje ozavestiti o naravnih nesrečah, ki se dogajajo dnevno in lahko doletijo vsakega izmed nas. Tako je nujno, da smo nanje pripravljeni.

Na natečaj so mladi lahko poslali likovna in literarna dela, v njem pa je sodelovalo 4882 otrok in 925 mentorjev iz 67 vrtcev in 203 osnovnih šol. Nagrajena dela pa se sedaj nahajajo na razstavi v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu. Po podelitvi so si mladi ogledali tudi poligon, na katerem se usposabljajo različni reševalci, in se seznanili z delom Kinološke zveze Slovenije.

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje