Pozitivni trend v zmanjševanju odlaganja odpadkov

Ekološki otokNa današnji novinarski konferenci je minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić predstavil delovanje ministrstva na področju odprave nepravilnosti, ki jih je pred časom s svojim revizijskim poročilom ugotovilo Računsko sodišče Republike Slovenije. Dr. Žarnić je povedal, da je ministrstvo k problemu komunalnih odpadkov pristopilo sistematično, pri čemer je upoštevalo svoje kadrovske in finančne zmogljivosti.

Minister je na novinarski konferenci predstavil tudi cilje, ki so bili oblikovani na področju politike ravnanja z odpadki. Med njimi najpomembnejši cilj predstavlja prehod Slovenije v družbo recikliranja. Pomembna je tudi večja stopnja ločevanja komunalnih odpakov na izvoru ter njihova čim večja ponovna uporaba.

Ministrstvo je za Vlado Republike Slovenije pripravilo tudi Informacijo o stanju na področju odpadkov. V njej so zapisali, da je odlaganje v Sloveniji še vedno najbolj razširjen način odstranjevanja odpadkov. V letu 2006 je bilo odloženih 85% vseh odpadkov, v letu 2008 pa 75% vseh odpadkov. V Informaciji je med drugim zapisano še, da je v letu 2009 opaziti pozitivni trend zmanjševanja odlaganja, vendar ciljne vrednosti še vedno niso dosežene.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor