Preveliko onesnaževanje zaradi prenizke uporabe javnega prometa

lpp-busiVčeraj je v Ljubljani potekala predstavitev celovitega koncepta javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Kot kažejo raziskave se promet v prestolnici in okoli nje konstantno povečuje, kar je sicer dobro za razvoj regije in panog, a hkrati slabo vpliva na okolje in kakovost bivanja v tako prometnem središču.

Tako je projekt Strokovne podlage urejanja javnega prevoza poiskal odgovore na slabšanje prometne situacije, skozi to pa so razvili celovit koncept javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji v prihodnje. Koncept naj bi vodil do povečanja uporabe javnega prometa ter tako zmanjšanja onesnaževanja ter tudi prometnih konic.

Predstavitve se je udeležil tudi minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić, ki je povedal, da brez sodobnega javnega potniškega prometa ni trajnostne mobilnosti. Za hitrejši razvoj trajnostne mobilnostipa je potrebno razviti sistem potniških terminalov ter logistično povezati postajališča različnih prevoznih sistemov javnega potniškega prometa. S pospešenim razvojem se tako izboljšuje dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi, med katerimi bi ponovno morala prevzeti glavno vlogo mestna in primestna železnica.

Kot je tudi dejal dr. Žarnić, gre za kompleksen in celovit projekt, ki presega napore samo ene lokalne skupnosti, posameznega naselja ali mesta. Tako je spodbudno, da se ta problematika obravnava v širšem okviru – in sicer na celotni Ljubljanski urbani regiji. Izziv je sicer velik, a cilji so ob sodelovanju ključnih akterjev, občin Ljubljanske urbane regije, ministrstev za okolje in prostor ter promet in Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dosegljiv.

Vir: MOL in Ministrstvo za okolje in prostor