Slovenija in Italija podpisali Sporazum o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološki nevarnosti

Dr. ŽarnićVčeraj sta se v Trstu sestala dr. Andrej Stritar, direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, ter komisar prefekt Vincenzo Grimaldi, ki vodi Inštitut za varovanje okolja in raziskave Republike Italije. Namen srečanja je podpis Sporazuma o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološki nevarnosti ter sodelovanju pri jedrski varnosti. Sporazum, ki je sklenjen za nedoločen čas, bo olajšal pretok informacij pri pripravi na izredni dogodek ter omogočil učinkovitejše in usklajeno ukrepanje ob morebitnem izrednem dogodku. Predvidena so tudi redna srečanja upravnih organov, pristojnih za področje jedrske varnosti.

Ob tej priložnosti pa sta se sestala tudi slovenski minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić ter italijanska ministrica za okolje ter zaščito prostora in morja Stefania Prestigiacomo. Ministra sta izmenjala mnenja o odprih vprašanjih pri umeščanju energetske infrastrukture v Tržaškem zalivu ter poskušala uskladiti svoja stališča. Beseda je tekla tudi o načrtovanem plinskem terminalu v Žavljah, kjer je dr. Žarnić povedal, da so pri projektu Žavlje za Slovenijo določeni vplivi še vedno nesprejemljivi (prometno-varnostni vidik, splošno-varnostni vidik, okoljski vidik, škodljivi vplivi na biološko raznolikost). Dodal je, da bo o tem slovenska vlada še razpravljala, smernice pa bodo italijanski strani sporočene naknadno.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor.