Slovenija na razstavi

V sredo so v Bruslju odprli mozaično fotografsko rastavo o slovenskih narodnih parkih in varovanih območjih z naslovom: »Voda, naše upanje«. Razstava se odvija v okviru aktivnosti, ki jih Slovenija v Bruslju pripravlja za obeležitev mednarodnega leta biotske raznovrstnosti.

soaa

V razstavi je Slovenija predstavljena kot zakladnica narave z zelo raznoliko pokrajino ter pestro floro in favno. Na njej pa je predstavljenih tudi osem zavarovanih območij, ki so najbolj značilna za različne slovenske pokraine.

Razstava bo na ogled do 14. maja 2010 v prostorih Sekretariata za mednarodne odnose Francoske skupnosti in Valonske regije v Belgiji. Razstavo je pripravil Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor