Ukrepi za izboljšanje ravnanja z biološkimi odpadki

Včeraj je Evropska komisija predstavila ukrepe za izboljšanje ravnanja z biološkimi odpadki znotraj Evropske Unije. V oceni Komisije je bil opredeljen tudi izkoristek pomembnih okoljskih in gospodarskih prednosti glede izboljšanega ravnanja z biološkimi odpadki v Evropski Uniji. V poročilu so tako predstavljena priporočila za dosego popolnega izkoristka omenjenih prednosti. Nekatera vključujejo preprečevanje nastajanja bioloških odpadkov ter biološko ravnanje s proizvodnjo komposta ter bioplina.

Odpadki biološko razgradljivega vrta, kuhinjskih in živilski odpadki namreč na letni ravni dosežejo vrednost 88 milijonov ton komunalnih odpadkov ter predstavljajo mnoge vplive na okolje. Eno izmed največjih groženj za okolje predstavlja proizvodnja metana, ki je kot toplogredni plin 25x močnejši kot ogljikov dioksid. Opisani odpadki pa kot obnovljiv vir energije ter reciklirani materiali prinašajo tudi številne prednosti.

Države članice se glede urejenosti nacionalnih politik za ravnanje z biološkimi odpadki močno razlikujejo med seboj. Države, ki imajo razvite visoko učinkovite sisteme ločevanja različnih tokov bioloških odpadkov, so Avstrija, Nemčija, Švedska, Belgija ter nekatere druge. Velike razlike pa je opaziti tudi v okoljskih in gospodarskih prednostih metod ravnanja z biološkimi odpadki, ki so odvisne od lokalnih razmer, kot je gostota prebivalstva, podnebje in infrastruktura.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji