V Celje po informacije o okoljskih zadevah

Danes teden, 18. maja, se bo v Celju začelo pestro okoljsko obarvano sejemsko dogajanje na Celjskem sejmišču. Potekali bodo namreč kar štirje specializirani sejmi, in sicer s področja energetike, industrijskega vzdrževanja, varenja in rezanja ter ekologije in varovanja okolja.

Tako si bodo obiskovalci v okviru vseh štirih lahko ogledali zadnje dosežke na industrijsko visoko razvitih področjih, ki pomembno prispevajo k doseganju energetskih in okoljskih ciljev na nacionalnem nivoju. Na sejmišču se bo predstavilo 360 razstavljalcev, obiskovalci pa bodo dobili odgovore o energetski učinkovitosti, ki bodo dobro služili tudi končnemu porabniku energije.

V okviru sejma se bo odvil tudi okoljski simpozij – (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji, ki naj bi odgovoril na vprašanje, kako se v Sloveniji ravna z nevarnimi odpadki ter kdo je odgovoren zanje. Udeleženci pa bodo podali tudi kritično oceno slovenskega ravnanja s temi odpadki v primerjavi z EU.

Najbolj okoljsko obarvan bo 8. sejem ekologije in varovanja okolja EKO, na katerem se bodo predstavili tisti, ki se na podjetniški in državni ravni ukvarjajo z ekološkimi problemi v najširšem možnem kontekstu. Tako si bodo obiskovalci lahko ogledali industrijske sisteme za čiščenje zraka, sortirne linije za odpadke, stiskalnice za odpadno embalažo, čistilne naprave in še mnogo več.

Vir: Celjski sejem, d.d.