V Oslu o gozdovih

Minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić, je danes odšel na mednarodno konferenco o podnebju in gozdovih v Oslo. Cilj konference je zagotoviti takojšnjo implementacijo globalnih naporov za ohranitev tropskih gozdov v skladu s koebenhavnskim dogovorom ter drugimi odločitvami, ki so bile sprejete v okviru Okvirne konvencije združenih narodov o podnebnih spremembah.

Kot kažejo raziskave, krčenje gozdov predstavlja velik vir emisij toplogrednih plinov, pri čemer pa ravno zmanjševanje krčenja predstavlja najhitrejšo in najmanj zahtevno pot do zmanjšanja emisij. Tako je potrebno vzpostaviti ustrezne mehanizme ter začeti dosegati dogovore tako na bilateralni kot tudi multilateralni ravni. Konferenca pri tem predstavlja pot k zagotovitvi partnerstva v boju proti krčenju gozdov in s tem zmanjšanju emisij pri državah v razvoju.

Slovenska delegacija bo na konferenci predstavila domačo podnebno politiko, prioritete slovenskega hitrega financiranja s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, pri čemer bo možne prejemnice tudi pozvala k predstavitvi morebitnih projektov. Slovenija se konference tako udeležuje z namenom utrjevanja položaja naše države kot donatorske države na področju gozdov.

Vir: MOP, Foto: freeimages.co.uk