V prihodnje želi EU postati »družba recikliranja«

DelavnicaDo decembra 2010 morajo države članice Evropske Unije v svoj pravni red vključiti novo Okvirno direktivo o odpadkih 2008/98/ES. S tem namenom danes na Ministrstvu za okolje in prostor poteka delavnica, na kateri se udeleženci seznanjajo s poglavitnimi novostmi, ki jih direktiva prinaša. Le-te predstavljajo predstavniki Evropske komisije v Sloveniji ter zaposleni v organih, ki sodelujejo pri izvajanju nove direktive.

Pomembne spremembe prinaša direktiva na področju določb glede načrtovanja ravnanja z odpadki ter preprečevanja njihovega nastajanja. Spremembe se pojavljajo tudi v opredelitvah, ki se nanašajo na definicijo odpakov (na primer kdaj odpadek ni več odpadek, stranski proizvodi…) ter hierarhijo ravnanja z odpadki. V direktivi so razširjene odgovornosti proizvajalca, opredeljeni so novi cilji recikliranja do leta 2020, opisano je tudi razvrščanje nevarnih odpadkov ter njihovo spremljanje.

Namen direktive je, da se Evropska Unija približa »družbi recikliranja«, kar pomeni, da se posamezniki izogibajo nastajanju odpadkov oziroma le-te družba uporablja kot vir. Zato najpomembnejšo spremembo pomeni uvedba okoljskega cilja, saj je direktiva usmerjena k zmanjševanju vplivov na okolje zaradi nastajanja odpadkov ter ravnanja z njimi. Pri tem je pomembno upoštevanje celotnega življenjskega kroga vir-izdelek-odpadek.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor